Nadační fond Janua Jabok

Jabok je v biblické tradici místo osvědčení a setkání. Místo, kde může člověk vyrůst a dozrát. Janua Jabok je brána, která se otevírá těm, kdo by jinak Jabok nemohli překročit.

Nadace Janua Jabok vznikla v září 1992. Byla založena na podporu činnosti Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, jeho sociálně slabších studujících i různých dalších sociálních, pedagogických a teologických aktivit. Po vydání zákona o nadacích a nadačních fondech v roce 1997 se stala nadačním fondem, jehož hlavní činností je získávání prostředků a podpora studujících formou jednorázové i pravidelné sociální výpomoci, příspěvků na zahraniční akce, lyžařské zájezdy a akce pořádané studenty. Žádosti o podporu podávají studenti správní radě nadačního fondu, ve které jsou zastoupeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Na tuto činnost vynakládá Nadační fond Janua Jabok ročně zhruba 60 až 80 tisíc korun.

S vděčností přivítáme větší i menší částky. Na žádost dárců vydáváme potvrzení pro odpočet z daní.

Nadační fond Janua Jabok je fondem malým se specifickou působností, přesto za uplynulých 26 let výrazně pomohl již desítkám lidí.

Název: Nadační fond Janua Jabok
IČO: 4577084
DIČ: CZ45770841
Číslo korunového účtu: 192 831 63 49/0800
Číslo devizového účtu: 001038-000 882 92 43/0800
Kontaktní osoba: Voleková Anna (tel.: 211 222 406), nadacnifond@jabok.cz

Aktualizováno 23. 11. 2018 13:24