Studium

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je školou církevní, zřizuje ji Salesiánská provincie Praha. Salesiáni Dona Boska (SDB) jsou řeholní společností katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu.

Vzdělávací obory

Vzdělávací obor: Sociální pedagogika a teologie

Zaměření: Sociální práce

                Speciální pedagogika

Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Formy vzdělávání

V souladu s §25 Školského zákona a akreditací je kombinované studium zajištěno dálkovou a denní formou studia.

Dálková forma studia

Dálkovou formou jsou realizovány všechny všeobecné a odborné předměty, denní formou jsou realizovány předměty Odborná praxe, Seznamovací kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a Lyžařský kurz. I jejich organizace je ale přizpůsobena možnostem studentů dálkového studia. Probíhá každé úterý a některých sobotách.

Školné 

  • denní studium - 8 000 Kč/rok,
  • kombinované studium - 11 000 Kč/rok.

Přihlášky ke studiu:

Přihlášky ke studiu na školní rok 2021/2022 je možné podávat 1.2.-22.5.2021. Podání přihlášky je ZDARMA!

PODAT PŘIHLÁŠKU

Uplatnění absolventů

Podle studovaného zaměření se absolventi mohou uplatnit jako:

  • sociální pracovníci
  • sociální pedagogové
  • vychovatelé
  • pedagogové volného času
  • asistenti pedagoga
  • učitelé mateřských škol ve školách nebo třídách zřízených pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  • pastorační pracovníci (více viz Uplatnění absolventů).

Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) a studium v zaměření Sociální práce splňuje minimální standard vzdělávání pro sociální práci ASVSP. To usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce.

Cílem studia na VOŠ Jabok je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v uvedených oblastech na základě vědeckých poznatků a metod. K tomu slouží výuka odborných předmětů včetně praxí. Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti. Studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů a výuka v oblasti výchov a jazyků (viz také Studijní plán a Profil absolventa).

Praxe v rozsahu 600 hodin probíhá na různých místech budoucího uplatnění studentů, a to i v zahraničí (viz blíže přehled partnerských pracovišť).

Svůj studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou.

Spolupráce s ETF - Bc. titul

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje, že studentům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce jsou podle pravidel vydaných ETF uznány splněné předměty. To umožňuje, aby ve zkrácené době studia dosáhli také vysokoškolského titulu bakalář.

Služby pro studenty

Škola poskytuje studentům základní služby – duchovní, službu školního psychologa, sociální a občanské poradenství. Studenti denního studia se mohou využít ubytování v domově mládeže v areálu školy.

Nadační fond Janua Jabok nabízí podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu.

Dny otevřených dveří

V letošním roce se budou konat online ve dnech 10. 2. a 28.4.2021.  Více informací naleznete v akcích.
 

Více o studiu

se dozvíte také třeba ve videu, které vzniklo v rámci veletrhu vysokých škol Congroo.

Přednáška o studiu

 

 

Aktualizováno 29. 3. 2021 14:14