Uchazeč

Těší náš, že máte zájem u studium na Jaboku. Studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení či příslušnost k církvi. 

Studijní obory

Vzdělávací obor: Sociální pedagogika a teologie

Zaměření:

  • Sociální práce
  • Speciální pedagogika

Zaměření si studenti volí ve druhé polovině 1. ročníku.

Uplatnění absolventa

Formy vzdělávání

Jabok nabízí denní a kombinovanou formu studia.

Denní studium

Výuka probíhá každý den nejdříve od 8:30 do odpoledních hodin. Rozpis výuky se liší v závislosti na ročníku.

Kombinované studium

V souladu s § 25 školského zákona a akreditací je kombinované studium zajištěno denní a dálkovou formou studia. Výuka probíhá každé úterý podvečer a v blocích o některých sobotách. Dálkovou formou jsou realizovány všechny všeobecné a odborné předměty. Denní formou jsou realizovány předměty Odborná praxe, Seznamovací kurz, kurz Zdravotník zotavovacích akcí a Lyžařský kurz. I jejich organizace je ale přizpůsobena možnostem studentů dálkového studia.

Školné 

  • denní studium - 8 800 Kč/rok,
  • kombinované studium - 13 000 Kč/rok.
  • dále je třeba počítat s platbou za Seznamovací kurz, kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a Lyžařský kurz.

Přihláška

Přihlášky ke studiu na Jaboku ve školním roce 2023/2024 je možné podávat ve dvou termínech:

První termín: od 1. 2. 2024 do 26. 5. 2024

Hlásit se mohou uchazeči o denní i kombinované studium.

Druhý termín: od 17. 6. 2024 do 20. 8. 2024

Hlásit se mohou uchazeči denního i kombinovaného studia.

Podání přihlášky je ZDARMA! Podání probíhá elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Jabok:

PODAT PŘIHLÁŠKU


Přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu je třeba v daném termínu odevzdat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku. 

Pro studium ve školním roce 2024/2025 se nebudou vyhhlašovat přijímací zkoušky.

Předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška.

Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. 


Den otevřených dveří

V roce 2023 se den otevřených dveří bude konat v těchto termínech: 

  • 14. února 2024 od 8:30 do 15:30 hod.
  • 24. dubna  2024 od 8:30 do 15:30 hod.

Více informací naleznete před konáním dne otevřených dveří v akcích.


Získání titulu Bc.

Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje studentům a absolventům Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce podle pravidel vydaných ETF uznání splněných předmětů. Lze tak ve zkrácené době studia dosáhnout také vysokoškolského titulu bakalář. 

Memorandum mezi Jabokem a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje studentům a absolventům Jaboku přijatým do bakalářského studijního programu Sociální pedagogika uznání některých splněných předmětů. Lze tak ve zkrácené době studia dosáhnout také vysokoškolského titulu bakalář. 
Memorandum o vzájemné spolupráci při uskutečňování studia a tvůrčí činnosti v oblasti sociální pedagogiky 

Spolupráce s dalšími školami

Vyšší odborná škola pedagogická - Svatojánská kolej
Uznávání předchozího studia se absolventům Svatojánské koleje, resp. Jaboku řídí Směrnicí pro uznávání předchozího vzdělání studentům Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické, resp. Směrnicí pro uznávání předchozího vzdělání studentům Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické.

Don Bosco College Bengaluru India
Memorandum of Understanding