Školní poradenské pracoviště

Duchovní služba

Ladislav Heryán, e-mail: heryan@jabok.cz, tel. 211222424 nebo 731600063

Duchovní služba spočívá v nabídce duchovního rozhovoru či doprovázení, bohoslužeb a svátostí, biblických a meditačních setkání. Za duchovní službu zodpovídá školní kaplan Ladislav Heryán, který je k dispozici kdykoli po domluvě (heryan@jabok.cz).

Na duchovní službě se podílejí také členové Místní komunity Salesiánů dona Boska, která sídlí v budově Jaboku. Představeným komunity je ředitel školy Alois Křišťan.

Bohoslužby pro studenty se konají v pondělí v 19:00 a ve čtvrtek v 7:30.

Bohoslužba pro zaměstnance je v pátek v 11:45.

Bohoslužby se nekonají během prázdnin a státních svátků.

Sociální a občanské poradenství

Mgr. Iva Frydrychová, e-mail: frydrychova@jabok.cz

Sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech, jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, pracovně právní vztahy popř. zprostředkování dalších odborných služeb.

Školní psycholog

Mgr. Anna Klimešová, tel. 211222439, mobil 724963624, e-mail: klimesova@jabok.cz

Školní psycholog nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium, dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti prožívání, zvládání náročných situací. Může se jednat např. o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty na praxi, nejistotu, úzkost, depresi, trému při ústním zkoušení, problémy ve vztazích s rodiči aj. Psycholog může v případě potřeby pomoci zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Termín konzultace je nutné domluvit si osobně, telefonicky nebo e-mailem. Službu hradí škola za spoluúčasti studenta (100 Kč/konzultaci), první konzultace je vždy zdarma.

Školní speciální pedagog

Mgr. Marie Ortová, tel. 211222401, e-mail: specped@jabok.cz  

Speciální pedagog konzultuje se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje a zprostředkovává potřebnou podporu při studiu. Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními.