Vyznání víry církve. Překlad 1. dílu Katolického katechizmu pro dospělé, vydaného Německou biskupskou konferencí 1985

Rok vydání

1999

Rozsah

320

Nakladatel

Sdružení sv. Jana Neumanna

Anotace

Už deset let před římským Katechismem katolické církve vydali němečtí biskupové svod katolické víry v pokoncilním otevření jako vzor a zdroj pro aplikaci v pastorační a katechetické praxi, s použitím zkušeností s obdobným evangelickým katechismem. Sympatická je zde trinitární osnova. Druhý díl, vykládající křesťanský způsob života na základě Desatera, vyšel po několika letech.

Cena

50 Kč