Úvod do filosofie pro pomáhající profese

Vydání

2. vydání

Rok vydání

2010

Rozsah

131 s.

ISBN

978-80-904137-7-1
(na obálce je uvedeno chybné ISBN 978-80-904137-4-0)

Nakladatel

Jabok

Anotace

Svým výkladem vybraných filosofických problémů (např. základů správného uvažování, vědění, svobody, člověka a jeho existence) tato učebnice, nejen pro studenty v pomáhajících profesích, upouští od "učebnicového" přístupu k filosofii. Za pomoci ukázek původních textů a srozumitelných komentářů vede k jejich hlubšímu pochopení a k uchopení smyslu filosofického myšlení vůbec. Nepřímo zviditelňuje vybrané stereotypy v našem myšlení i jednání a tím čtenáři ukazuje, jak nás filosofické uvažování od nich může uchránit.

Z recenze PhDr Jana Vitoňě k prvnímu vydání knihy v časopise Kontakt č. 1/2009, 91-93

"Publikace se skládá z osmi kapitol a poskytuje především metodickou pomoc vyučujícím, jakým způsobem si s náročnými tématy přiměřeně potřebám a chápání adeptů pomáhajících profesí poradit. Může na jedné straně svou odborností, ale zároveň kreativitou a hledáním nových možností názorného vyučování na straně druhé přispět k prohloubení a posílení humanistické báze pracovníka v dnes přinejmenším potřebné, ale zítra už jednoznačně nezbytné pomáhající  profesi."