Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce

Rok vydání

2012

Rozsah

539 s.

ISBN

978-80-86057-78-1

Nakladatel

Zdeněk Susa

Anotace

Kniha nabízí průřezovou sondu do vybraných základních oblastí fundamentální i speciální (aplikované) teologické etiky, a to v kontextu pluralitní společnosti a sekulárního právního státu, ekumenického a mezináboženského dialogu. Prokazuje, že jí jde o příspěvek k humánnímu utváření lidské praxe, k způsobilosti eticky uvažovat a jednat. Nejprve poskytne vymezení základních a rozdílně chápaných pojmů v oblasti etiky a následně vymezí to, co je specifické a jedinečné pro křesťanskou teologickou etiku. Objasňuje základní vzorec a prameny skutečné křesťanské mravnosti. Přibližuje roli křesťanské víry pro teologickoetickou reflexi.

Cena

142 Kč