Hledání Ježíšovy tváře : christologická čítanka

Vydání

2. vydání

Rok vydání

2010

Rozsah

195 s.

ISBN

978-80-904137-9-5
Na obálce je uvedeno chybné ISBN 978-80-904137-5-7

Nakladatel

Jabok

Anotace

Publikace uvádí čtenáře do dramatických dějin reflexe postavy Ježíše z Nazareta od dob prvních církevních koncilů až po současnost. 24 ukázek původních textů zahrnuje klasiky rozmanitých teologických tradic, nechybí mezi nimi Tomáš Akvinský, Martin Luther, Řehoř z Palamy či Jan od Kříže. Některé z textů se objevují v češtině vůbec poprvé. Všechny ukázky jsou navíc spojeny s přístupnými úvody od českých či v Česku učících teoložek a teologů. Inspirativní součástí publikace jsou grafiky Lukáše Tůmy.

Přestože čítanka vznikla v prvé řadě pro studenty, kteří se během svého studia seznamují s tradicí křesťanského myšlení jako podporou pro svůj hlavní studijní obor, může být zajímavým studijním doplňkem jak pro studenty teologie, tak pro jakéhokoliv zájemce o hlubší vhled do křesťanské víry a kultury.

Z předmluvy prof. Petra Pokorného:

Christologická čítanka, která se tímto dostává do rukou českému čtenáři, je užitečnou pomůckou pro křesťana nebo zájemce o víru. Umožňuje nám  všem, abychom se na klíčovém místě společného křesťanského vyznání, jakým je třeba evangelium z 1. epištoly apoštola Pavla Korintským  15,3b-5 nebo druhý článek Apoštolského či Nicejského vyznání víry, zastavili a domýšleli jeho důsledky. Tak to dělali křesťanští myslitelé  a učitelé od počátků církve dodnes. Uvědomujeme si, jak jejich myšlení  nese stopy doby, v níž žili, ale současně i to, že přínos a postup  jejich slov je neopominutelný. To, čemu nerozumíme, nemůžeme škrtnout a  začít uvažovat znova od začátku. Starší christologické úvahy nejde sice prostě opakovat, protože by tomu naši současníci nerozuměli, ale je  nezbytné, abychom je interpretovali a domýšleli.