Etika pro sociální práci

Vydání

2. vydání

Rok vydání

2010

Rozsah

223 s.

ISBN

978-80-904137-8-8 (v knize neuvedeno)
V knize jsou uvedena chybná ISBN: 978-80-904137-7-1 a 978-80-904137-3-3

Nakladatel

Jabok

Anotace

Kniha je určena studentům vyšších odborných škol a bakalářských oborů, jejich vyučujícím, lektorům a všem, kteří se pohybují v praxi sociální práce. Přispívá k vymezení etiky jako široce pojaté disciplíny, potřebné pro současnou profesní praxi, ale především zajímavé tím, že důsledně vybízí k zamyšlení. Autoři Fischer a Milfait spolu s svým kolektivem čtenářům přibližují jak teoreticky zaměřená témata ze základů a teorií etiky s důrazem na aplikaci do praxe (např. hodnoty, etické teorie, lidská práva apod.), tak i hlavní témata profesní etiky z prostředí sociální práce a souvisejících oblastí (humanitární pomoc, psychoterapie, pastorace lidská práva apod.). 

Z recenze Prof. Libora Musila  k prvnímu vydání knihy v časopise Sociální práce/Sociálna práca 3/2008, 125-8
"Kniha nabízí přehled, výklad a aplikaci těch představ etiky, které jsou důležité pro sebereflexi sociálních pracovníků. Mezi nimi zejména koncepty "deskriptivní" a "normativní" etika, "pojetí dobra", etika "přirozeného" a "pozitivního" zákona, "deontologické" a "teleologické" pojetí pravidel jednání, "ctnosti", "systémy hodnot"a "svědomí", "profesionalismus", "etické kodexy" a jejich kritika, "lidská práva", "důstojnost", "sebeurčení", "personalizace" a "depersonalizace", "partnerství" a "paternalismus" aj. Autoři ... představují jejich výběr, který může čtenář ... využít jako východisko etické sebereflexe svého jednání v roli sociálního pracovníka. ... Jedná o unikátní pokus českých autorů podnítit zájem sociálních pracovníků, studentů i učitelů sociální práce o etické zvažování východisek a důsledků svých rozhodnutí."

Cena

60 Kč