Hledáme pracovníka PR

Náplň práce – hlavní činnosti:

 1. propagace školy směrem k cílové skupině 18+ (denní studium) a 30-40 let (kombinované studium)
 2. příprava některých akcí školy (Den otevřených dveří, spolupráce při přijímacím řízení), fotografování akcí
 3. obsahová správa (příspěvky) webu školy www.jabok.cz v redakčním systému Drupal
 4. správa sociálních sítí: Facebook, Instagram, Youtube
 5. PPC reklama: Google Ads, Sklik
 6. tvorba newsletterů (Mailchimp)
 7. tvorba menší grafiky (reklamní bannery, příspěvky na soc. sítě, plakáty k akcím školy)
 8. příprava oficiálních dokumentů školy, např. výročních zpráv
 9. spolupráce při propagaci Centra dalšího vzdělávání
 10. komunikace s veřejností

Požadujeme:

 • kreativitu, nápaditost, schopnost učit se novým věcem
 • výborné komunikační dovednosti
 • perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem
 • chuť se vzdělávat
 • dovednost práce s PC na pokročilé úrovni, umožňující rychlé zaučení

Nabízíme:

 • práci na 20 hodin týdně, z toho min. 2x 4 hodiny týdně nutná přítomnost na pracovišti, zbývající část lze vykonávat z domova,
 • spolupráci na smlouvu (firma nebo OSVČ), zaměstnanecký poměr nebo DPČ, v případě pracovní smlouvy 5 týdnů dovolené a možnost dalšího vzdělávání
 • možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost školy
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Termín nástupu nejpozději 21. června 2021.

Možnost výkonu práce osobami se změněnou pracovní schopností (toto omezení musí umožňovat řádný výkon práce na této pracovní pozici - pracoviště není bezbariérové, práce proto není vhodná pro osoby s poruchami pohybového aparátu).

Své nabídky, obsahující

v případě nabídek firem a OSVČ:
1. nabídku s uvedením podrobného rozpisu zajišťovaných služeb,
2. cenovou nabídku v Kč/měs. bez DPH (v případě neplátců nabídkovou cenou Kč/měs.),
3. reference o uskutečněných zakázkách podobného typu a rozsahu,
4. návrh smlouvy,
5. čestné prohlášení, že firma/OSVČ není v konkurzu/oddlužení splátkovým kalendářem.

v případě nabídek fyzických osob:
1. životopis a motivační dopis,
2. kontakty na možné pracovní reference,
3. požadovanou hrubou mzdu v Kč/měs. za objem práce 80 hod./měs.,
4. výpis z rejstříku trestů,
5. čestné prohlášení, že proti uchazeči není v současnosti vedeno žádné trestní řízení,

prosím zasílejte elektronicky do pondělí 31. května 2021 (včetně) na adresu personalni@jabok.cz.

Předpokládaný termín pro osobní pohovory je 9. června 2021.

Uchazeči/ky pozvaní k osobnímu pohovoru doloží také originál výpisu z rejstříku trestů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou z doručených nabídek.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s evidencí a zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely výběrového řízení a s jejich archivací po dobu 3 let od vyhlášení výběrového řízení pro účely případného oslovení s nabídkou práce v tomto období. Udělený souhlas je uchazeč oprávněn kdykoli písemně odvolat.