Velikonoční přání

"Marie Magdalská plakala před hrobem ... spatřila Ježíše, ale nepoznala ho." Jan 20,11-14

Požehnané Velikonoce a naději, kterou hned nepoznáváme,

přeje Jabok

ilustrativni foto