Mgr. Marie Ortová

Pracoviště a pracovní pozice:

Telefonní číslo

+420 211 222 425

E-mail

ortova [at] jabok.cz
specped [at] jabok.cz

Další podrobnosti:

Na filosofické fakultě v Praze jsem vystudovala pedagogiku a učitelství odborných předmětů na zdravotnických školách. Po mateřské dovolené jsem pro mě nečekaně začala učit na Jaboku (1995). Zpočátku pedagogiku, postupně jsem se začala věnovat i speciální pedagogice. Vystudovala jsem ji a stala se mým hlavním zájmem. Speciální pedagogiku vnímám jako napínavou hru, jejíž zápletkou je hledání důstojných možností podpory pro ty, kdo jsou jakkoliv limitováni v participaci na životě společnosti. Toto uvažování se snažím předat i studentům školy a účastníkům kvalifikačních kurzů.

Těsně po roce 2000 jsem se dostala k metodě instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina, absolvovala jsem několik seminářů, abych metodu mohla sama používat. Feuersteinův přístup ke vzdělání se stal mým životním stylem, využívám ho nejen v hodinách, ve kterých se studenty pracuji s Feuersteinovými instrumenty, ale při veškeré výuce.

Obohacující je pro mne i supervizní zkušenost získaná při provázení našich studentů při jejich praxích.

Baví mě pracovat i s malými dětmi, k tomu využívám různé možnosti dobrovolnické - na jedné pražské základní škole a především už 40 let v rámci Českobratrské církve evangelické.

Pracovní a dobrovolnický svět, ale i svět osobní a rodinný se různě prolínají, vzájemně ovlivňují a především mě baví.