Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - 2015/0946-VP

Anotace

Kurz  je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách v oblasti finančního řízení. Kurz je srozumitelný pro neekonomy. Jeho cílem je seznámit účastníky se základními ekonomickými pojmy, účetními výstupy a daňovými souvislostmi. Kurz má přispět ke zvýšení jistoty absolventů při komunikaci s účetními a ekonomickými pracovníky.

Obsah kurzu

  1. Informační role manažera. Základní cíle a nástroje finančního řízení - výklad základních pojmů. Účetnictví jako nástroj efektivního řízení. Náklady, výnosy. Specifika financování v sociálních službách. Základní principy účetnictví, nastavení účetnictví pro jednotlivé služby, účetní legislativa. Interní směrnice. Základní orientace v účetních výkazech. Manažerské účetnictví.
  2. Specifika finančního plánování v sociálních službách. Sestavování rozpočtu. Programový a zdrojový rozpočet.  Metodika rozpočítávání společných nákladů na služby a projekty. Cash-flow management. Řízení cash-flow v sociálních službách. Daňový systém v ČR. Daňová specifika veřejně prospěšných poplatníků. Sponzoring a mecenášství.

Maximální počet účastníků

16