Vztah mezi klientem a pomáhajícím

Rozsah

7 hodin

Akreditace

MPSV - 2012/0827-SP

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz zaměřený na vymezení vztahu pomáhající-klient, definici rolí, hranice pomoci, asertivní chování, typologii klientů a mnoho dalšího.

Obsah kurzu

 1. Vymezení pojmů klient a pomáhající
  • historický vývoj pojmů
  • sémantická podstata jednotlivých druhů a prvků pomáhání a jejich vývoj do současného stavu
 2. Model pomáhání (Egan)
  • základní 3 moduly pomáhání a jejich praktická aplikace u jednotlivých pomáhajících profesí
  • základní chyby v procesu pomáhání při absenci jednotlivých prvků modulu (příklady „sociálního inženýrství“)
 3. Vzájemný vztah klienta a pomáhajícího – vymezení rolí
  • transakční analýza a její aplikace ve vztahu klienta pomáhajícího
  • jak role ovlivňují proces pomáhání
 4. Hranice vztahu a prosazování rolí
  • práce s obtížným klientem
  • stanovení a zachovávání „mantinelů“ pomáhání
  • asertivita v procesu pomáhání
 5. Podporující a rizikové faktory ve vztahu klienta a pomáhajícího
  • typologie klientů (kdo je a není „normální“ klient)
  • práce s pocity a postoji obou stran vztahu
  • hlavní principy pomáhání (nestrannost, nezávislost. atd.)
  • motivace: základní předpoklad optimálního pomáhání

Maximální počet účastníků

25