Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 21. 5. 2022 8 hodin

MSMT - 13026/2017-2-603

Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci 27. - 28. 5. 2022 16 hodin

MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP