Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Teologicko-etické aspekty rozhodování v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající: v rozlišování základních pojmů a situací 18. 2. 2023 8 hodin

MPSV - A2022/0962-SP/PC/PP

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci 1. - 22. 3. 2023 8 hodin
Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 24. 3. 2023 8 hodin

MPSV - A2020/0962-SP/VP, MŠMT - 39870/2020-4-941

Vztah jako podstata pomáhajících profesí 31. 3. 2023 8 hodin

MPSV - A2022/0963-SP/PC/PP

Základy komunikace s lidmi s demencí 21. 4. 2023 8 hodin

MPSV: A2021/1036-SP/PC/PP/VP

Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka 13. 5. 2023 8 hodin

MPSV - A2019/1270-SP

Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit 20. 5. 2023 8 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733