Supervize sociální a pedagogické praxe

Rozsah

20 hodin

Anotace

Cílem kurzu je umožnit účastníkům získat praktickou zkušenost s případovou supervizí témat z pedagogické a sociální oblasti. Supervize bude představena jako nástroj ke zlepšení vlastní práce za účelem zkvalitnění života klienta.

V průběhu kurzu se účastníci naučí formulovat téma, zakázku a cíle supervize, reflektovat průběh supervizního setkání a porozumět roli skupiny v tomto procesu.

Každý účastník má zaručeno, že v případě zájmu bude alespoň jednou  v roli supervidovaného. Tuto supervizi mohou studenti kombinovaného studia Jaboku a ETF využít ke splnění supervize požadované v rámci studia.

10 x 2 hodiny, celkem 20 hodin

Maximální počet účastníků

10