Spiritualita osvobození

Rozsah

8 hodin

Akreditace

kurz bez akreditace

Anotace

Spiritualita je dnes jedním z významných témat v pomáhajících profesích.
Jaké jsou spirituální zdroje člověka? Jak formovat spiritualitu
pomáhajících pracovníků? Obsahuje spiritualita také sociální rozměr?
V kurzu o spiritualitě osvobození se účastníci seznámí zejména se
zdroji, které mají původ v latinskoamerické teologii osvobození.
Spiritualita osvobození se vyznačuje spojením vnitřního duchovního
života se sociálním jednáním, čtením biblických textů jako zdroje naděje
pro život ve světě násilí a bezpráví, chápáním hříchu nejen jako
individuální, ale také strukturální skutečnosti. Právě kvůli těmto
charakteristikám je možné považovat spiritualitu osvobození za důležitý
příspěvek při hledání podoby spirituality pro pomáhající profese.

Maximální počet účastníků

20