Specifika práce se seniorem s demencí

Rozsah

8 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, rodinným pečovatelům, kteří sami pečují o seniora v domácím prostředí a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou.

Cílové kompetence

Absolvent vzdělávacího programu má základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se seniorem s demencí, je seznámen se specifiky práce s touto cílovou skupinou. Získané vědomosti a dovednosti dokáže využít při každodenním kontaktu a individuálním plánování služby uživatele nebo svého rodinného příslušníka s cílem zvýšení kvality jeho života a zlepšení poskytovaných služeb.

Obsah kurzu

  • Demence, symptomy demence.
  • Metoda validace, autorka - Naomi Feil, teoretická východiska validace.
  • Cíle validace, cílová skupina uživatelů.
  • Stádia dezorientace, principy validace.
  • Techniky validace.

Maximální počet účastníků

16