S knihou po škole – Školní čtenářský klub

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT- 559/2018-1-114

Anotace

Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení se s principy čtenářského klubu, představení metodiky práce čtenářských klubů, včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze ve čtenářských klubech cíleně rozvíjet, a dále také na základní formy a metody práce s knihou.

Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.

Seznámí se také s praktickými zkušenostmi učitelů se zakládáním, organizací i odborným vedením čtenářských klubů. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.

Kurzem Vás provedou lektorky Ing. Alžběta Ingrová a Ing. Mgr. Hana Svobodová

Obsah kurzu

Probíraná témata:

  • Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
  • Jak založit čtenářský klub
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
  • Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

Přesný harmonogram bude doplněn.

Maximální počet účastníků

20