Radikální a extremistická hnutí v ČR a ve světě

Rozsah

7 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

V ČR i ve světě dochází v posledních letech k nárůstu sociálního, ekonomického, etnického i politického napětí a konfliktů. Odráží se to v nejrůznějších oblastech sociální práce, zvlášť se to týká mladé generace. Politický extremismus nabízí rychlá a jednoduchá řešení. Sociální pracovníci by měli mít alespoň základní představu a informace o těchto jevech, jejich nositelích, příčinách a možné prevenci.

Obsah kurzu

  • Politický extremismus a radikalismus, subkulturní hnutí – formy, projevy příčiny.
  • Pravicová extrémistická scéna – v ČR, ve světě - kořeny, vývoj, formy.
  • Levicový extremismus – přehled, Radikální anarchistická uskupení v ČR. Hrozí návrat komunismu? - Komunistické organizace a subjekty v ČR.
  • Možnosti a formy prevence.

Maximální počet účastníků

20