Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce ZŠ a SŠ

Rozsah

8 hodin

Anotace

Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

Kurzem Vás provedou zkušené lektorky z organizace Meta o.p.s. MgA. Hana Mlynářová a Mgr. Tereza Vágnerová.

Obsah kurzu

  • Vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
  • Pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ
  • Metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ
  • Ukázky výukových materiálů,
  • Plány podpory (PLPP, IVP)
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

Maximální počet účastníků

20