Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami.

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV A2020/0144-SP/PC

Anotace

Kurz je zaměřen na praktické užití vybraných aktivit zahradní terapie v rámci aktivizačních činností služeb sociální péče. Jedná se především o pěstování rostlin v nádobách ve venkovních i vnitřních prostorách. Účastníci kurzu si vyzkouší pracovní postupy v modelových situacích s využitím simulací tělesných nebo smyslových handicapů. Kurz si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům / pracovníkům v sociálních službách znalosti o materiálech, vybavení a  pracovních postupech, dovednosti pro  manipulaci s pomůckami a porozumění možnostem a omezením aktivního zapojení i prožívání lidí s handicapy.

Kurz je určen absolventům kurzu Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním (MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP).

Cílové kompetence

Absolvent kurzu zná materiály, vybavení a pomůcky, které jsou potřebné pro pěstování, ošetřování a využití rostlin v nádobách ve venkovních a vnitřních prostorách a které se využívají při zahradní terapii. Absolvent kurzu dovede zacházet s materiály, vybavením a pomůckami. Absolvent kurzu dovede volit přiměřené materiály, vybavení, pomůcky a techniky s ohledem na potřeby a možnosti klientů.

Obsah kurzu

- Seznámení s problematikou a vymezení pojmů. Cíle a aktivty kurzu.

- Zahradní terapie (ZT) v interiéru, podmínky, činnosti a potřebné vybavení.

- Rostliny vhodné pro ZT v interiéru a jejich požadavky, užití a možná rizika.

- Praktické příklady, modelové situace a činnosti, práce s různými skupinami klientů.

Maximální počet účastníků

15