Podpora efektivní spolupráce mezi pedagogickými pracovníky i mezi žáky

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSMT- 13026/2017-2-603

Komu je kurz určen

Anotace

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti komunikace a sebereflexe. Zároveň vede k získávání dovedností v oblasti společného vzdělávání – při práci s heterogenní skupinou žáků a při podpoře spolupráce mezi pedagogy i mezi žáky. Kurz podpoří spolupráci mezi pedagogy samotnými a mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Zároveň pedagogické pracovníky naučí, jak podpořit spolupráci mezi žáky. Pod pojmem spolupráce je v tomto kontextu myšlena podpora dosahování konsensu, schopnost definovat vlastní potřeby a cíle, delegace dílčích úkolů ve výuce a podpora otevřenosti vůči zpětné vazbě.

Obsah kurzu

Blok 1 – Herní aktivity (120 min):

  • Herní aktivity zaměřené především (ale nejen) na spolupráci a komunikaci

Blok 2 – Ohlédnutí (60 min):

  • Cílená zpětná vazba k herním aktivitám
  • Důraz na obecnou přenositelnost myšlenek vzešlých z herních aktivit

Blok 3 – Proč a jak spolupracovat ve škole? (60 min):

  • Je spolupráce možná a žádoucí?
  • Co efektivní spolupráce obnáší a na co je potřeba dávat pozor.

Blok 4 – Inspirace Kolbovým cyklem (100 min):

  • Herní aktivity zaměřené především (ale nejen) na spolupráci, které úzce navážou na předchozí program
  • Cílená zpětná vazba a přenos do běžné pedagogické praxe

Blok 5 – Sdílení dobré praxe (20 min)

Maximální počet účastníků

18