Multikulturní přístupy v sociální práci

Rozsah

7 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Formou výkladu a interaktivních přístupů seznámit účastníky s vybranými pohledy na člověka, které významně ovlivňují kvalitu pomáhajícího vztahu. Zvláštní pozornost bude věnována prvkům, které vytváří vazbu člověka na kulturu a jejichž hlubší uchopení umožní účastníkům kurzu porozumět požadavkům na eticky a interkulturně citlivý přístup k příslušníkům kulturně a etnicky vymezené menšinové společnosti (např. romské, ukrajinské, vietnamské komunity) ve srovnání s českou většinovou populací.

Podstatným přenositelným cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům hlubší ukotvení zásad a principů pomáhající a pedagogické profese do kontextu historicky významných i soudobých trendů v antropologii.

Obsah kurzu

 1. Úvod
  • antropologicky a interkulturně zajímavé případy z praxe (sociální, zdravotní, pomáhající...);
  • dilemata mající kořeny v oblasti interkulturality a antropologii.
 2. Základ pro vymezení interkulturní problematiky
  • faktory určující interkulturní povahu práce s klientem;
  • role biologie, sociologie, religionistiky, etiky, teorie hodnot, kultury;
  • základní pojmy a témata (kultura, rasa, struktura, relativismus …);
  • rozlišení obecně profesních, antropologických, etických a specificky interkulturních dilemat.
 3. Adaptační přístupy a jejich kritika
  • biologicky založené;
  • společensko-instituční;
  • eticko přirozeně-právní a eticko lidsko-právní;
  • etické aspekty jednotlivých přístupů a kritika.
 4. Dobrá praxe
  • vybrané dokumenty a práce s nimi;
  • význam pro dobrou praxi v pomáhajících profesích;
  • příklady uschopnění a omezení pracovníka a klienta.

Maximální počet účastníků

20