Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou

Rozsah

8 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz seznámí účastníky s možnostmi využití případových konferencí v sociální práci s rodinou. Účastník získá teoretické znalosti o přípravě a realizaci případových konferencí. Prakticky si procvičí dílčí dovednosti nutné k vedení případových konferencí a v zážitkové části získá zkušenost s průběhem případové konference.

Cílové kompetence

Absovent ví, co jsou případové konference a jakých situacích je vhodné jejich využití v práci s rodinou. Je seznámen s jejich praktickou přípravou a průběhem realizace. Absolvent má posílené dílčí dovednosti potřebné k vedení případových konferencí. Rozvine si schopnost vytvořit plán práce s rodinou na základě případové konference.

Maximální počet účastníků

15