Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MPSV - 2017/0144-PC/SP

Anotace

Cílem kurzu je teoreticky a prakticky seznámit účastníky s expresivními neverbálními technikami, kterými je možno navazovat, podporovat a obnovovat komunikaci ve skupinách dětí, dospívajících i dospělých, včetně skupin s výchovným či terapeutickým zaměřením, umožnit osobní zkušenost s expresivními technikami a jejich uplatněním ve skupině, aktivizovat vnitřní zdroje a tvůrčí schopnosti účastníků a posílit jejich motivaci k využití těchto technik ve vlastní praxi.

Obsah kurzu

Průběh kurzu sleduje důležité dovednosti tak, jak přicházejí na řadu v průběhu komunikace. Tyto dovednosti se stávají tématy jednotlivých částí kurzu a prostřednictvím neverbálních technik jsou ve skupině podporovány a rozvíjeny.

  1. Navázání kontaktu: vytváříme důvěru
  2. Vzájemné poznávání: hledáme sebevyjádření, učíme se naslouchání
  3. Spolupráce: rozvíjíme představivost a fantazii
  4. Empatie: soustředíme se na vnímání sebe a druhého, na schopnost přizpůsobení
  5. Sebeprosazení: podporujeme odvahu, překonáváme obavy
  6. Konflikt a smíření: hledáme možnosti k jejich projevení

Kurz je otevřen krátkým teoretickým vstupem a uzavřen společnou reflexí.

Maximální počet účastníků

16