Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MPSV - A2019/1189-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen

Anotace

Účastníci si v kurzu prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci. Vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i v osobním životě, a také o indikacích pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě. Prostřednictvím reflektované sebezkušenosti si budou moci zdokonalit dovednosti reflexe i sebe-reflexe, budou si moci vyzkoušet, jak vést k sebereflexi druhé. Účastníci si skrze přednáškové a diskusní bloky budou moci osvojit některé základní teoretické koncepty a rámce pro cílené, rozmyšlené a účelné užití metod psychohygieny, a to koncept resilience, hardiness (Kobasová), salutogeneze (Antonovsky) a teorie osobnosti A a B. Kurz je koncipován velmi prakticky - všechny teorie i metody vždy konfrontuje s reálnou situací jednotlivých účastníků, kteří si tak mohou z kurzu odnést konkrétní plán pro vlastní péči o psychickou kondici, šitý na míru. Rozmanité metody si vyzkouší na vlastní kůži, takže si mohou ověřit, co jim vyhovuje a co v praxi skutečně budou schopní a ochotní uplatnit s očekávaným efektem. Současně skrze reflexi ostatních účastníků budou moci zhodnotit, které metody a techniky by se daly užít při práci s vlastními klienty. Uvážené, cílené a účelné aplikování metody péče o duševní kondici zahrnuje rozvíjení sebeřízení.

Obsah kurzu

  • Obecné principy psychohygieny
  • Některé individuální metody psychohygieny 
  • Teoretické zakotvení psychohygienických metod
  • Některé skupinové metody psychohygieny
  • Prevence syndromu vyhoření a zdravotních komplikací způsobených stresem

Maximální počet účastníků

12