Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců

Rozsah

8 hodin

Anotace

Představujeme Vám jedinečný kurz, v jehož první části se účastníci zaměří na učení, myšlení a podporu komunikace z pohledu FIE, zároveň na zkušenosti zprostředkovaného učení - teorie, principy, odkazy, pojmy, ukázky výzkumů a literatura.

V druhé části kurzu budou zprostředkovány ukázky, možnosti a cesty využití FIE při učení - práci s dětmi cizinců. Pozornost bude zaměřena na specifika učení cizinců (Vietnam, Ukrajina, Polsko, Anglie), na možná úskalí, ukázky kladení otázek, pomocné věty, učení v souvislosti, učení porovnáváním, různé možnosti na základě toho, jak se každý jedinec učí. Účastníkům budou představeny jednotlivé možnosti využití různých efektivních metod a jejich hodnocení. Kurz se snaží odpovědět na otázku, jak to zařídit, abychom se při učení cizinců obohatili navzájem.

Kurzem Vás provede lektorka Mgr. Petra Dočkalová.

 

Cílové kompetence

Cíle kurzu:

- získat přehled a povědomí o FIE a Zkušenosti zprostředkovaného učení (pojmy, teorie, pohled na učení a myšlení)

- uvědomit si specifika učení cizinců, konkrétní příklady z praxe

- obohatit se o praktické ukázky, možnosti

- získat přehled o možnosti využití různých typů hodnocení – která jsou vhodná v daný okamžik

- zaměřit se na přístup při učení

- získat odpovědi na otázky

Obsah kurzu

 • Teorie FIE (vysvětlení filozofie, principy).
 • Zkušenost zprostředkovaného učení (pojmy, literatura, pojmy).
 • Pohled na myšlení a řeč, pojem - nejbližší cíl, učební potenciál.
 • Specifika učení dětí cizinců (vhodné metody, hodnocení, podpora mluvení, pomocné věty, kladení otázek).
 • Specifika jednotlivých skupin.
 • Praktické ukázky - práce.
 • Fáze osvojování si řeči - praktické ukázky.
 • Oboustranné obohacení a přínosy učení, práce s cizinci.
 • Úskalí učení cizinců v rámci češtiny (na co můžeme v praxi narážet).
 • Přínosy (opět z praxe).
 • Možnosti využití materiálů, odkazů a nástrojů.
 • Možnosti spolupráce a využití technologií.

Maximální počet účastníků

20

Podpořeno z projektu