Kooperativní vyučování, kritické myšlení a sebezkušenost

Rozsah

16 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Účastníci si prostřednictvím kooperativních metod vyučování procvičí užitečné formulování pedagogických cílů, praktické používání metod podporujících kritické myšlení (mentální mapy, brainstorming, práce s textem atd.), používání IT techniky k prezentaci a naučí se volit adekvátní metody kooperativního vyučování pro dané výukové cíle a témata.

Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů a rozvoj lektorských
a mentorských dovedností při předávání vlastních zkušeností, rozvíjí také didaktické schopnosti - užitečné formulování pedagogických cílů, používání adekvátních kooperativních metod vyučování, expresivní a prezentační dovednosti.

Obsah kurzu

  • kooperativní metody vyučování, praktické příklady (2h)
  • užitečné formulovaný pedagogický cíl a volba didaktických metod (2h)
  • některé metody podporující kritické myšlení (formulování otázek provokujících kritické myšlení, brainstorming, mentální mapy, práce s textem a analýza diskurzu, řízená diskuse) (4h)
  • teoretické a metodické koncepty si účastníci vyzkouší a procvičí na vlastních tématech a vyučovacích projektech, které dopracují v mezidobí mezi dvěma setkáními kurzu
  • účastníci prezentují svůj vyučovací projekt - téma, volba metod, ukázka (4h)
  • role reflektujícího kolegy - jak si formulovat cíl pozorování, reflexe obsahu a reflexe projevu, užitečné (konstruktivní) sdělování zpětné vazby, sebereflexe a jak využít vlastní zkušenost (4h)

Maximální počet účastníků

12