Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou

Rozsah

8 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz seznámí účastníky s možnostmi možnostmi a limity kontaktu dítěte v pěstounské péči s rodinou. Představí možné formy kontaktu a způsoby přípravy a podpory dítěte a pěstounů při kontaktu. Upozorní na rizika. Účastníci se naučí připravit plán kontaktu dítěte s rodinou.

Cílové kompetence

Absolvent kurzu si uvědomuje výhody a limity kontaktu dítěte v PP s rodinou. Umí zhodnotit a vybrat vhodnou formu kontaktu a připravit plán kontaktu. Ví, jak podpořit dítě, rodiče i pěstouny v kontaktu. Je si vědom možných rizik a zná vhodné způsoby reakce na ně.

Maximální počet účastníků

20