Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin

Rozsah

80 hodin

Anotace

Kurz Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, FIE - I je vstupním kurzem. Seznámí účastníky s jedinečnou metodou, jejíž hlavní cíl lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Každý je schopen zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získává.

Cílové kompetence:

  • znalost a pochopení teoretických základů metody Reuvena Feuersteina
  • osvojení si specifického přístupu k výuce dětí (Zkušenosti zprostředkovaného učení) a jeho aplikace nejen při práci s instrumenty metody, ale i v jakékoli jiné interakci s dětmi
  • rozšíření znalostí z oblasti vývojové a kognitivní psychologie
  • praktické náměty pro práci s inkludovanými dětmi a jejich spolužáky v rámci jedné třídy či skupiny
  • podrobné osvojení si práce se čtyřmi instrumenty řady Standard

Obsah kurzu

V teoretické části se účastníci seznamují s těmito pojmy a tématy:

Autor metody a vznik metody

Strukturální kognitivní modifikovatelnost

Deficity kognitivních funkcí

Zkušenost zprostředkovaného učení

Kognitivní mapa

V praktické části se probírají čtyři instrumenty:

Uspořádání bodů – standard

Orientace v prostoru - standard

Porovnávání

Analytické myšlení

Maximální počet účastníků

25