Hodnocení situace dítěte a rodiny

Rozsah

8 hodin

Komu je kurz určen

Anotace

Kurz seznámí účastníky s možnostmi hodnocení situace dítěte a rodiny v kontextu plánování práce s rodinou. Kurz upozorňuje na aktuální vývoj a změny v situaci rodin. Přináší přehled využitelných přístupů a metod. Popisuje jednotlivé oblasti hodnocení jednotlivců (dítěte, rodičů) i rodiny jako celku (vztahy, komunikace, provoz domácnosti atd.).

Cílové kompetence

Absolvent kurzu si je vědom možností a limitů hodnocení situace dítěte a rodiny. Zná vybrané přístupy a metody využitelné pro hodnocení. Ví, které oblasti života jednotlivce i celé rodiny je třeba v rámci hodnocení prozkoumat. Má posíleny dílčí kompetence využitelné při hodnocení situace dítěte a rodiny.

Maximální počet účastníků

20