Diskuzní a pohybové hry do třídy v AJ, inspirované metodou zážitkové pedagogiky (kurz v AJ)

Rozsah

8 hodin

Akreditace

MSTM-13026/2017-2-603

Anotace

Účastníci pochopí propojenost typologie her, jejich uvedení a zhodnocení v souvislosti s jejich využitím pro pedagogické cíle. Herní aktivity budou nahlíženy nejen ve spojitosti s probíranou látkou, ale i s potřebami skupinové dynamiky ve třídě. Účastník si vyzkouší několik herních aktivit nejen jako aktivní člen, ale i jako pozorovatel - hodnotitel a bude mít prostor své postřehy reflektovat a sdílet, aby mohl herní aktivity co nejlépe přizpůsobit cílům své vlastní výuky.

Obsah kurzu

Blok 1 – Teoretický základ (90 minut):

  • Stručný úvod do typologie her a její spojitost se stanovováním pedagogických cílů ve výuce
  • Uvedení hry – efektivní motivace studentů/žáků k dané aktivitě
  • Zakončení hry a její zhodnocení pro pedagogické účely (nejen) formou zpětné vazby

Blok 2 – Diskusní hry (110 minut):

  • Příklady uvedení, realizace a zhodnocení diskuzních her
  • Jak vybírat diskuzní hry k určitým pedagogickým cílům

Blok 3 – Pohybové hry vhodné do třídy (100 minut):

  • Příklady uvedení, realizace a zhodnocení pohybových her
  • Jak vybírat diskuzní hry k určitým pedagogickým cílům

Blok 4 – Sdílení dobré praxe (60 minut):

  • Pedagogické cíle a jejich naplňování za pomoci herních aktivit
  • Sdílení dobré praxe využití her ve výuce AJ

Maximální počet účastníků

18