Angličtina - aktuální společenská (sociální) témata

Rozsah

24 hodin

Akreditace

MSMT - 13026/2017-2-603

Anotace

Učitel anglického jazyka získá odborné jazykové kompetence (rozšíří si slovní zásobu a konverzační dovednosti) v oblasti aktuálních společenských (sociálních) témat.  Získané kompetence bude moci využít při diskusních tématech se žáky / studenty, ale i při práci s odbornými texty.

Obsah kurzu

Výuka bude probíhat v angličtině a bude se zaměřovat na následující okruhy:

Lidé se závislostí – 2 hod

Lidé s postižením – 2 hod

Senioři – 2 hod

Děti a mládež – 2 hod

Kriminalita – 2 hod

Uprchlíci – 2 hod

Rodina – 2 hod

Nezaměstnanost – 2 hod

Lidé bez domova – 2 hod

Poradenské služby – 2 hod

Neziskové a nevládní organizace – 2 hod

Humanitární pomoc – 2 hod

Maximální počet účastníků

15