Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Angličtina - obecný kurz 20 hodin

kurz bez akreditace

ASISTENT PEDAGOGA [6. 10. - 22. 12. 2023] 80 hodin

MSMT- 154/2023-4-63

Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním 8 hodin

MPSV - A2019/1269-SP/PC/PP

Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami. 8 hodin

MPSV A2020/0144-SP/PC

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci 8 hodin
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [20. 10. 2023 - 20. 1. 2024] 120 hodin

Č.j.: MSMT- 13843/2022-3-504

Učit se učit - průvodce procesem učení se 8 hodin

bez akreditace

Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí 16 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733

Jak předcházet agresivnímu chování u žáků 8 hodin

bez akreditace

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2023/0687-SP

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin

kurz bez akreditace