Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Angličtina - obecný kurz 20 hodin

kurz bez akreditace

Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí 16 hodin

MSMT- 31199/2020-3-733

Jak předcházet agresivnímu chování u žáků 8 hodin

bez akreditace

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2023/0687-SP

ASISTENT PEDAGOGA [12. 1. - 22. 3. 2024] 80 hodin

MSMT- 154/2023-4-63

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin

kurz bez akreditace

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [23. 2. - 4. 5. 2024] 120 hodin

Č.j.: MSMT- 13843/2022-3-504