Aktuálně vypsané kurzy

Kurz Termín Rozsah Akreditace
Základy mediace pro sociální pracovníky 8 hodin

MPSV A2021/0869-SP/VP

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 8 hodin

MPSV - A2019/0534-SP

Základy křesťanské etiky a mravnosti 8 hodin

kurz bez akreditace

Komunikace s nemotivovaným klientem 16 hodin

MPSV A2020/0051-SP/PC

ASISTENT PEDAGOGA [13. 1. - 17. 3. 2023] 80 hodin

MSMT - 34002/2019-2-1035

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 8 hodin

MPSV - A2021/0871-SP/PC/PP/VP