Společenské setkání a konference k 30. výročí Jaboku v Emauzském klášteře

27. 4. 2023, 09:15
akce k 30. výročí Jaboku

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ A KONFERENCE K VÝROČÍ 30 LET OD ZALOŽENÍ JABOKU

Klášter Emauzy

 

Dopolední část: slavnostní setkání

9:15                  prezence účastníků, káva a čaj

10:00                slavnostní bohoslužba slova v Císařské kapli
                         předsedá P. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, školní kaplan

10:45                proslovy hostů
                         uvádí a moderuje PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., ředitelka školy

11:15                hudební intermezzo

11:25                slovo dosavadních ředitelů školy: vzpomínky, pozdravy, výhledy

  • doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
  • RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
  • Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  • dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
  • PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

12:00              oběd

 

Odpolední část: odborná konference na téma Člověk v pomáhajících profesích

13:00              zahájení odborné konference a uvedení do tématu
                       PhDr. Hana Pazlarová, PhD., Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.

Příspěvky hlavních hostů:

  • Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE: Hodnoty jako základ jednotného řízení v Diakonii
  • Mgr. Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů
  • Mgr. et Bc. Jana Biňovcová, Evangelická akademie Praha: Duchovní potřeby u osob s mentálním postižení
  • Jan Vališ, DiS., bývalý ředitel nízkoprahového klubu Vrtule
  • Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, PhD., Katedra sociální pedagogiky MUNI

14:45             přestávka

15:15             panelová diskuse s hlavními hosty
                      uvádí a moderuje Mgr. Daniela Brůhová, ČRo, Proglas, ETF UK

16.25             závěrečné reflexe a ukončení konference

16.30             hudební intermezzo

17.00             společná číše vína