Slavnostní setkání k 30. výročí Jaboku v Emauzském klášteře

27. 4. 2023, 09:15
akce k 30. výročí Jaboku

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K VÝROČÍ 30 LET OD ZALOŽENÍ JABOKU

Klášter Emauzy

 

9:15                  prezence účastníků, káva a čaj

10:00                slavnostní bohoslužba slova v Císařské kapli
                         předsedá P. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, školní kaplan

10:45                proslovy hostů
                         uvádí a moderuje PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., ředitelka školy

11:15                hudební intermezzo

11:25                slovo zástupce zřizovatele a dosavadních ředitelů školy: vzpomínky, pozdravy, výhledy

  • P. Mgr. Marek Sklenář, SDB
  • doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
  • RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
  • Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  • Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
  • PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

12:00              oběd

Účast na společenském setkání a krátké slovo k hostům přislíbil Pavel Fischer, senátor Parlamentu ČR, Jana Skalková, absolventka Jaboku a vedoucí Oddělení expertních činností kabinetu ministra práce a sociálních věcí, a Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a zakládající členka Asociace manažerů neziskových organizací.

Na dopolední program navazuje odborná konference, jejíž program si můžete přečíst zde.

Fotografie z celého dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.