Setkání studentů a učitelů s poskytovateli odborných praxí

24. 9. 2019, 08:30 – 15:30
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
workshop

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

PROGRAM
8:30 - 9:00 Prezence účastníků

9:00 - 9:10 Přivítání účastníků zástupci školy

9:10 - 10:30
PRVNÍ BLOK PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠŤ
Dílny tvořivosti, o.p.s.
Farní charita Praha 1
Centrum Narovinu, o.p.s.
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Nová škola, o.p.s
ŠIROKODALEKO – canisterapie
Domov Pod Kavčí Skálou
ZŠ a MŠ speciální Diakonie ČCE, Praha 5

10:30 - 10:50 Přestávka s možností neformální diskuse se studenty

10:50 - 12:00
DRUHÝ BLOK PŘEDSTAVENÍ PRACOVIŠŤ
Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Oddělení sociální prevence, ÚMČ Praha 1
ZŠ Zahrádka
Fosa, o. p. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Pečovatelské centrum Praha 7
Diakonie ČCE – Sociálně aktivizační služba Lifetool

12:00 - 12.15 Přestávka s možností neformální diskuse se studenty

12:15 – 13:00 Setkání poskytovatelů praxí s učiteli praxí na VOŠ Jabok a možnost sdílení mezi jednotlivými pracovišti

Kontakt: Tereza Najbrtová, najbrtova@jabok.cz, tel. 211 222 429

h1.png