Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka

18. 3. 2022, 17:00 – 19. 3. 2022, 16:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
konference

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Ekumenický Institut ETF UK, Institut ekumenických studií Praha a Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

srdečně zvou na víkendovou pracovní konferenci Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka, která se uskuteční na Jaboku ve dnech 18. – 19. 3. 2022

 

Konference se bude se soustředit na Rohrovo pojetí Ducha a způsob, jakým ho přibližuje člověku současnosti. O důležitosti Ducha v Rohrově teologii svědčí první stránky jeho knihy The Universal Christ (2019):

The first lines of the Bible say: ‘the Spirit of God was hovering over the waters’ (2019:14). Ordinary matter is the hiding place for Spirit, and thus the very Body of God. Since the very beginning of time, God’s Spirit had been revealing its glory and goodness through the physical creation (2019:16).

V duchu Rohrovy spirituální teologie se zaměříme na jeho pojetí člověka, tam, kde se pojetí světa, člověka a Boha prolínají. Půjde nám o vystižení teologicko-antropologických východisek, na nichž se utváří Rohrovo pojetí člověka a Boha v jejich vzájemném vztahu. Svou roli bude hrát i pohled na stvoření, na významy, které Rohr přikládá jménům Ježíš a Kristus, a hlavně na pojetí trojjediného Boha, které je výzvou tradiční trinitární teologii. Středem naší pozornosti bude působení Ducha, který jako kdyby pronikal veškeré stvoření a živil vztahové pouto mezi Bohem a člověkem.

 

Účast přislíbili:
Dr. Belden C. Lane, Professor Emeritus (Saint Louis University, USA)
ThLic. Ondrej Lazůr, Ph.D. (TF KU, SR)
doc. Denisa Červenková, Th.D. (KTF UK), doc. Petr Gallus, Th.D. (ETF UK)
ThLic. Mgr. Petr Glogar (Fortna), Dr. Ladislav Heryán, Th.D. (JABOK)
prof. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK, ETS), Dr. Alois Kříšťan, Th.D. (JABOK)
Bc. Štěpánka Paluchníková (ETF UK, ETS) a další.

Účast na konferenci je zdarma, přihlásit se na ni můžete zde.

Pozvánku na konferenci si můžete přečíst pod tímto odkazem.

Program konference si můžete přečíst pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba