Přijímací řízení

26. 9. 2016, 08:30
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
2. kolo přijímacího řízení

Pořadatel

Jabok

Doplňující informace

V pátek 26. 8. 2016 v 8:30 se na Jaboku koná 2. kolo přijímacího řízení, které bude probíhat formou ústního pohovoru. Rozdělení ke komisím se uchazeči dozví ve sborovně před samotnými pohovory.

Pohovory sledují uchazečovu motivaci k práci v sociální sféře, jeho dosavadní zkušenosti, schopnost řešit základní situace z pedagogické a sociální oblasti a rozhled v teologické, filozofické a humanistické oblasti.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na vývěsce u vchodu do školy a na internetových stránkách školy v pondělí 29. 8. 2016 ve 14 hod. Nepřijatí uchazeči budou písemně vyrozuměni do 12. 9. 2016

Pokud se některý z uchazečů nemůže z vážných důvodů dostavit k přijímacím zkouškám, omluví se nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímacích zkoušek je ve čtvrtek 1. září  2016.  

Kontaktní osoba