Omezení solidarity? Dilemata v sociálním působení křesťanských charitativních organizací.

25. – 26. 11. 2020, celý den
online
konference

Pořadatel

Evangelická teologická fakulta UK

Program

Workshop o  dilematech v křesťanské sociální práci nabízí on line setkání našich pracovníků křesťanských sociálních organizací s kolegy v Británii, Švédsku a Německu. Půjde zejména o
problémy spojené s nedostatkem zdrojů, finančních, časových i personálních, ale i s nedostatkem porozumění ze strany státu, místních komunit, s nedostatkem prostoru pro vzdělávání či pro právní, hmotnou,
duchovní a osobní podporu. Více v letáku nebo přímo na stránkách akce zde.

Jednání proběhne v angličtině. V rámci pracovní části workshopu se očekává německy i česky mluvící pracovní skupina.

Další informace a registrace zdarma zde https://limitsofsolidaritydilemmas.eventbrite.co.uk
Na dotazy se za organizátory akce těší Ondřej Fischer (fischer@jabok.cz)

Cena a přihláška

Kontaktní osoba