Metoda FIE (Feuerstein) a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců

16. 3. 2018, 09:00 – 16:30
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
kurz

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Podpořeno z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.

Cena a přihláška

studenti Jaboku a ETF
0 Kč
OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
0 Kč

Kontaktní osoba