Je Jabok odpovědný k životnímu prostředí? - 4. tématický den

14. 3. 2019, 09:00 – 20:00
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
tematický den

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Jelikož je Jabok místo, kde se vzdělává a žije, připravili jsme pro naše studenty ve spolupráci se Severočeskými doly a.s, již 4. tématický den v řadě!

Letošním tématem je: 
ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROGRAM:
Dopolední přednášková část
9:00 – 9:15 Úvodní slovo
9:15 – 10:00 „Konec uhlíkové éry. A co teď?“, Martin Bursík, ekolog, Komora obnovitelných zdrojů energie
10:00 – 10:15 Přestávka
10:15 – 11:15 „Energetická udržitelnost ČR“, panelová diskuse: Josef Fiřt (bývalý předseda ERÚ), Marek Drápal (ekolog, zemědělec, vědec), Klára Sutlovičová (analytička Glopolis),
Vladimír Wagner (jaderný fyzik, Ústav jaderné fyziky AV ČR), moderuje Magdaléna Trusinová (ČRo)
11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:15 „Psychologie vztahu člověka k přírodě“, Šárka Křepelková, ekopsycholožka, FSS MU
12:15 – 13:00 Oběd
!Veškeré občerstvení je vegetariánské, káva a čaj fairtradové!

Odpolední paralelní workshopy
13:00 – 15:15 Kompostovací workshop, Soňa Valčíková, KOKOZA, o.p.s.
13:00 – 15:15 Environmentální výchova ve farnostech a encyklika Laudato si´ v praxi, Tomáš Peterek
13:00 – 15:15 Šest věcí pro životní prostředí, Marek Drápal
15:15 – 16:00 Diskuse zážitků, nápadů, motivací pro sebe, školu a svět

Otázka je jasná!
- Je Jabok odpovědný k životnímu prostředí?

Výběr doporučené související literatury, který připravila Mgr. Eva Cerniňáková - NAJDEŠ
https://knihovna.jabok.cz/cs/o-knihovne/archiv-aktualit/odpovednost-za-zivotni-prostredi-vyber-literatury-k-tematickemu-dni?fbclid=IwAR0ZRRcNRExuZ606AiwcMaJ-qT1tZ4YOVNiwLinviaTL54cqwJcStkIrWUo

Doplňující informace

1.png