IX. TEMATICKÝ DEN: (Ne)spravedlnost globálního severu

22. 2. 2023, 08:30 – 16:00
velká aula
akce k 30. výročí Jaboku

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Letošní tematický den se bude zabývat vztahem globálního severu a globálního jihu. Budeme si klást otázky, jak a proč globální sever mnohdy exportuje své problémy (např. málo placenou, ale potřebnou práci; potravinovou závislost) do oblastí globálního jihu,  či jak nejen v oblastech globálního jihu, ale i na okraji naší společnosti mohou vznikat nerovné podmínky na trhu práce, které v některých případech vedou až k novodobému otroctví. Celý den by měl směřovat k myšlence, že nám jde o důstojné, respektující a spravedlivé zacházení s člověkem/lidmi bez ohledu na to, v jakém prostředí se narodí. 

Svou účast potvrdili:

Melinda Madew – Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Ngo Thuy Van – SIMI, o.p.s., sdružení pro integraci a migraci 

Tereza Táborská – Alice, zakládání odborů

Marie Jelínková – Fakulta sociálních věd UK

Julie Horová – Integrační centrum Praha

Veronika Kramáreková - Integrační centrum Praha

Saša Uhlová – A2larm

Daniel Hůle – Člověk v tísni, o.p.s.

 

Program dne:

Dopolední blok: pro všechny zúčastněné

Velká aula

8:30                     registrace a zápis do workshopů

9:00                     Hana Pazlarová, Michal Pařízek: přivítání a úvodní slovo

9:05-10:30           Melinda Madew: Food as a Weapon (přednáška bude tlumočena)

10:50-11:30         Marie Jelínková: Spravedlivý přístup k migrantům v ČR, zejména v ohledech důstojného pracovního uplatnění

11:35-12:15         Saša Uhlová: Důstojnost lidí na trhu práce

 

12:15-13:00         společný oběd v malé aule

 

13:00-14:15        workshopy: 1. Melinda Madew (AJ), 2. Tereza Táborská, 3. Julie Horová, , 4. Ngo Thuy Van, 5. Daniel Hůle

14:30-15:30        panelová diskuse: Saša Uhlová, Tereza Táborská, Marie Jelínková, Ngo Thuy Van, Daniel Hůle, Julie Horová

15:30-16:00       Tereza Najbrtová: shrnutí a závěrečné slovo

 

Doplňující informace

Anotace k přednáškám

Melinda Madew: Food as a Weapon / Je možné vymýtit hlad?

Přednáška se zaměří na to, jak je světový hlad plánován a udržován a jak slouží ekonomikám zemí globálního severu. Světový hlad lze vysledovat v historickém vztahu mezi zeměmi globálního severu a globálního jihu. Je paradoxem, že většina z 800 milionů hladových lidí dnes pochází z regionů produkujících potraviny. Společně prozkoumáme, proč je světový hlad jako sociálně dehumanizující sociální fenomén vlastně plánován, implementován a udržován jako globální politický status quo k ochraně velkých ekonomických zájmů. Dále se zaměříme na to, jak chudí farmáři chápou pojmem „potravinová suverenita“, když se konfrontují s velkými korporacemi, vládami a OSN při prosazování svých lidských práv na budoucnost, která by měla být spravedlivá a důstojná. 

Marie Jelínková: Spravedlivý přístup k migrantům v ČR, zejména v ohledech důstojného pracovního uplatnění

Přednáška přiblíží situaci migrantů v České republice s důrazem na jejich participaci na trhu práce. Nejprve se věnuje hlavním důvodům, proč k migraci dochází a proč je v Česku migrace tak úzce svázaná s pracovním trhem. Následně se zaměří na to, kdy se jedná o porušování pracovních práv a kdy se už jedná o pracovní vykořisťování či novodobé otroctví. Jak to poznat a máme zájem to poznat? A jde v současném světě přistupovat k (pracovním) migrantům spravedlivě? Skrze diskuzi nad těmito otázkami pak v závěru nastíní, o co máme a můžeme v usilování o spravedlivější (pracovní) migrační politiku dělat.

Saša Uhlová: Důstojnost lidí na trhu práce

Co spadá do tzv. podřadných zaměstnání, jaké jsou důvody a příčiny jejich vzniku? Kdo a co by mělo přispívat ke zlepšení pracovních podmínek? Co člověk potřebuje k tomu, aby práce byla dostatečně důstojná? Jak sladit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? Jaká se dají realizovat systémová řešení (ideální stav)? 

 

Anotace k workshopům

Workshop 1

Melinda Madew: Prekoloniální praktiky v péči a činy vědění - obnova zvykových zákonů a tradičních hodnot budování míru v sociální práci

Tento workshop se pokusí zachytit formy vědění a jednání založené na principech soucitu, péče, správcovství a rovnosti, které existují v mnoha kulturách. Tyto mírotvorné mechanismy, které byly praktikovány v prekoloniálních dobách, jsou stále přítomny mezi domorodými komunitami. Sociální práce může přehodnotit tyto tradiční systémy znalostí a hodnot, protože jsou užitečné a relevantní při konfrontaci s našimi současnými problémy. Společně se zapojíme do činností, které mají připomenout a respektovat to, co je v nás jako lidských bytostech nejcennější – naši schopnost soucitu a touhu uvažovat o směrech, které slouží obecnému dobru. Porovnáme, jak se lidé na globálním severu a globálním jihu zapojují do těchto důležitých úkolů.

Workshop 2

Tereza Táborská: Založte si vlastní odbory!

Potíže se zaměstnavatelem? Založte si vlastní odbory! Ve workshopu se budeme zabývat tím, jak funguje odborová organizace od nadávání u piva po podpis kolektivní smlouvy. Podaří se vám založit organizaci, která bude měnit životy vaše i klientek a klientů?

Workshop 3

Julie Horová a Veronika Kramáreková: Cizinci a jejich práva v České republice

Workshop interaktivní formou přiblíží studentům proces, jakým cizinci nabývají práva během svého pobytu v České republice a to v kontextu české integrační politiky. Na konkrétních případech se studenti obeznámí s nejčastějšími systémovými i společenskými překážkami, kterým cizinci musí během tohoto procesu čelit a budou moct diskutovat o tom, jak by se oni v dané situaci zachovali a jak by daný problém vyřešili. 

Workshop 4

Ngo Thuy Van: Vietnamec jako osoba

Workshop seznámí a přiblíží studentům život Vietnamců v České republice. Seznámíme se se základními údaji o vzniku vietnamské komunity v ČR, jak se vyvíjí komunita od svého vzniku, jak a kde se (ne)daří spoluobčanům z Vietnamu. Pokusíme se porozumět vietnamské mentalitě v různých oblastech: vzdělání, podnikání, rodina, autonomie, role pohlaví, sociální status apod. Bude prostor i pro diskusi, co studenty zajímá. 

Workshop 5

Daniel Hůle: Život v chudobě - překážky a naděje

Společně se zamyslíme nad otázkami, jak se žije lidem ohroženým chudobou (v exekucích, v dluzích) a jaké všechny oblasti života jsou chudobou ohroženy? Jaká je zde provázanost? Jsou skupiny obyvatel, které bývají nejvíce chudobou zasaženy, a proč? Jaké bývají příčiny? Jak pomáhá lidem ohroženým chudobou stát, jaká existuje podpora nevládních organizací? Jaké mají možnosti pro zkvalitnění života a pro řešení obtížné situace?

Fotogalerie

Vybrané fotografie můžete shlédnout v naší Fotogalerii.

Knihy k tématu

Půjčte si knihy k tematickému dni dostupné v Knihovně Jabok

Knihy k tematickému dni