IX. TEMATICKÝ DEN: (Ne)spravedlnost globálního severu

22. 2. 2023, 08:30 – 16:00
velká aula
akce k 30. výročí Jaboku

Pořadatel

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Program

Letošní tematický den se bude zabývat vztahem globálního severu a globálního jihu. Budeme si klást otázky, jak a proč globální sever mnohdy exportuje své problémy (např. málo placenou, ale potřebnou práci; potravinovou závislost) do oblastí globálního jihu,  či jak nejen v oblastech globálního jihu, ale i na okraji naší společnosti mohou vznikat nerovné podmínky na trhu práce, které v některých případech vedou až k novodobému otroctví. Celý den by měl směřovat k myšlence, že nám jde o důstojné, respektující a spravedlivé zacházení s člověkem/lidmi bez ohledu na to, v jakém prostředí se narodí. 

Svou účast potvrdili:

Melinda Madew – Hochschule Ludwigsburg 

Van Ngo Thuy – SIMI, o.p.s., sdružení pro integraci a migraci 

Jakub Ort – zakládání odborů

Marie Jelínková – FSV UK

Julie Horová – Integrační centrum Praha

Saša Uhlová – A2larm

 

Dále zveme:

Daniel Hůle – ČvT

 

Předběžný program dne:

Dopolední blok: pro všechny zúčastněné

Velká aula

8:30                     registrace a zápis do workshopů

9:00                     Hana Pazlarová, Michal Pařízek: přivítání a úvodní slovo

9:05-10:30           Melinda Madew: Food as a Weapon and related topics (přednáška bude tlumočena)

10:50-11:30         Marie Jelínkovává: Migrace a novodobé otroctví 

11:35-12:15         Saša Uhlová: Hrdinové kapitalistické práce

 

12:15-13:00         společný oběd v malé aule

 

13:00-14:15        workshopy: 1. M. Madew (AJ), 2. J. Ort/T. Táborská, 3. J. Horová, , 4. Van Ngo Thuy, 5. D. Hůle

14:30-15:30        panelová diskuse: S. Uhlová, J. Ort/T. Táborská, M. Jelínková, Van, D. Hůle, J. Horová

15:30-16:00       Tereza Najbrtová: shrnutí a závěrečné slovo